Energi och miljö i ett världsperspektiv

Klimatfrågan och människans påverkan på miljön är ett ständigt aktuellt ämne tillika en huvudvärk för världens ledare. Det globala klimatavtalet från Paris, som ska börja gälla senast år 2020, innehåller bland annat ett gemensamt mål om att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader och att de globala utsläppen totalt ska sänkas till noll under det kommande århundradet. Enligt avtalet är det upp till varje land att utforma en klimatplan som ska bidra till att nå det gemensamma målet. Hittills har Kina betraktats som en stor bov i det globala klimatdramat men nu satsar Mittens rike stort på förnyelsebara energikällor.

Världens största solenergiproducent

Den kinesiska energimyndigheten rapporterade nyligen att landet nu storsatsar på solenergi. Under förra året fördubblades produktionen av denna förnybara energikälla och inför nyåret uppgick produktionen till 77,42 gigawatt. Detta gör att Kina nu toppar världsrankingen i solenergi ligan sett till kapacitet och enligt landets klimatplan för de kommande decennierna ska satsningen på förnybar energiproduktion fortsätta. Energimyndighetens mål är att Kina ska öka produktionen av solenergi med 110 gigawatt till år 2020 med syftet att landet tio år senare ska få 20 procent av sin energi från förnybara källor. Kina är världens största solenergiproducent och planerar alltså att hålla sig kvar i toppen.

En fortsatt klimatbov

De kinesiska framstegen i klimatfrågan är mycket positiva för den globala miljöpolitiken men landet är fortfarande en av världens största klimatbovar. Produktionen av solenergi utgör bara en liten del av landets totala energiproduktion. Kina är alltjämt den nation som har de största växthusgasutsläppen eftersom landet också är en ledande producent och konsument av kolkraft. Rapporterna om och bilderna från smogtyngda kinesiska städer visar således en riktig bild av landets miljösituation men med den nya satsningen på förnybara energikällor har Kina tagit ett viktigt steg i riktningen mot en grönare värld. Förhoppningsvis ska den kinesiska befolkningen under kommande årtionden således kunna kommunicera öga mot öga i en ren luftatmosfär, istället för att behöva hyra komradio för att tala med varandra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *