Välj miljövänlig uppvärmning av villan

I varje villa behövs någon form av uppvärmningssystem, både för att värma själva huset och för att få varmvatten. Många äldre hus har sedan tidigare oljepannor installerade, vilket inte är särskilt hållbart varken för miljö eller ekonomi. Vill man inte byta ut pannan enbart av miljöskäl så bör man veta att det även finns ekonomi i att byta ut en äldre panna .De alternativa uppvärmningssystem som finns är mycket mer effektiva och betalar ganska snabbt igen investeringskostnaden i form av minskade driftskostnader.

Ekonomi kring byte av värmesystem

Om man tar ett lån för renovering bör man vara försiktig om man inte vill utlösa ett amorteringskrav. Istället för att utöka sitt bolån kan det därför ibland ge en lägre månadsutgift att ta ett privatlån istället. På enklare.se kan man få hjälp att jämföra lån och villkor av en oberoende förmedlare, så att man får det bästa lånet till byte av värmesystem.

Vilka uppvärmningssystem bör man välja för att bli mer miljövänlig? Det finns flera olika beroende på förutsättningarna i området. Här nedan följer några exempel.

Fjärrvärme

Ett fjärrvärmenät finns utbyggt i stora delar av Sverige där värme produceras centralt i ett värmeverk för att sedan distribueras ut till hushåll i form av varmvatten eller ånga som sedan används för uppvärmning. Fjärrvärmen kan produceras med hjälp av miljövänliga energikällor som solceller eller geotermisk energi.

Berg- eller jordvärme

Berg- eller jordvärmepumpar utnyttjar den värmeenergi som finns i marken för att med hjälp av en vätska som komprimeras och förångas ge värme till huset. För att åstadkomma detta behövs en kompressor som drivs med el men hushållselen kan väljas fritt från sådan som produceras med förnybara energikällor.

Solceller

Bor man på ett någorlunda soligt ställe kan man med fördel installera solceller på sitt villastaket. Dessa producerar både värme och el, faktiskt så mycket att man ibland får ett överskott och kan sälja elen vidare. När man installerar solceller kan man dessutom få ett statligt investeringsstöd på upp till 30% som man ansöker om hos Boverket och som Länsstyrelsen sedan beslutar om.

Förnybara energikällor kan halvera koldioxidutsläppen

I en nyligen släppt forskningsrapport beräknas att koldioxidutsläppen i världen kan halveras förutsatt att man går över till förnybara energikällor. Det är svårt att som enskild villaägare påverka den globala energipolitiken men genom att många gör vad de kan för miljön i det lilla sammanhanget går det förhoppningsvis att påverka politiker och makthavare att vända den globala skutan mot rätt kurs.