Hur påverkar våra hus miljön

Alla byggnader påverkar miljön, antingen mer eller mindre. Miljöpåverkan börjar redan innan huset ens är byggt. Först skall materialet som huset skall byggas av produceras, det i sig sliter på miljön med utsläpp och genom att man ibland får skövla skog för att framställa materialet. När materialet är klart skall det också fraktas till byggplatsen, och att bygga själva huset tär också på naturen. Kort och gott är det oundvikligt att undvika att ens hus påverkar miljön negativt, oavsett om det är nybyggt eller gammalt. Det man däremot kan göra är att försöka reducera de negativa konsekvenserna så mycket som möjligt.

Välj bra och miljövänliga energikällor

I våra hem använder vi el till de flesta vardagliga saker. Det är nödvändigt att ha tillgång till el och därför är det inte något man väljer bort, det man däremot kan välja är att använda energikällor som sliter så lite på naturen som möjligt. Det blir allt mer vanligt med att både privatpersoner och bostadsbolag satsar på miljövänlig energi. Om man är intresserad av att använda en renare energi kan man exempelvis undersöka möjligheterna att installera solcellspaneler på taket till huset. Eftersom vi bor på nordliga breddgrader är det inte säkert att solen räcker till året runt, men man kan komplementera den vanliga elen med el från solceller. En annan möjlighet ifall solcellspaneler av någon anledning inte passar, är att se över det vanliga elavtalet. Ta kontakt med olika elbolag och jämför deras mest miljövänliga avtal. Byt elleverantör ifall du hittar ett bättre alternativ.

Andra sätt att minska husets miljöpåverkan

Att värma upp våra hus påverkar miljön på det sättet att det kräver mycket energi, som i sin tur är dåligt för miljön. Man vill naturligtvis ha det varmt och skönt hemma, och för att både dra ner på sina värmekostnader och vara miljövänlig kan man behöva förbättra sin isolering så värmen hålls kvar i huset istället för att den försvinner. Det finns olika material som är speciellt tacksamma för isolering, bland annat mursten isolerar bra och är naturligt – vilket gör att det också har en låg miljöpåverkan. Ett annat material man kan använda för isolering är cellulosa. Även om det känns omständligt att isolera om och byta elavtal får man tänka på att man gör en god gärning både för plånboken och naturen. I det långa loppet blir de miljömedvetna valen billigare.