Framtidens energi och miljö

Ur ett globalt perspektiv så är energi och miljö två av de viktigaste frågorna som finns i samhället. Människor behöver nämligen hitta sätt att ta fram ren energi, samtidigt som man ser till att miljön inte påverkas negativt. Därför kommer denna artikel att belysa två viktiga områden där det finns olika utmaningar.

Maten ska räcka till alla

En av de viktigaste delarna när det kommer till energi och miljö är odling av olika råvaror, vilket i själva verket handlar om att maten ska räcka till alla. Som privatperson kan det vara bra att använda sig av olika system för bevattning så att man kan ta fram egna råvaror på ett miljövänligt sätt. På så sätt så fortsätter man inte föda ett beroendesamhälle som idag finns inom köp av olika råvaror. I Sverige och många andra rika länder så är man nämligen beroende av att importera produkter från utlandet. Genom att minska detta så minskar också frakttrafiken, vilket gör att miljön påverkas mindre. Dessutom smakar grönsaker som är odlade hemma betydligt godare och fräschare.

Hur används energi?

En annan viktig poäng inom detta ämne är hur energin används inom samhället, samt hur den tas fram. Under senare år så har vindkraft och solkraft lyfts fram som lösningar på den stora energifrågan. Men i själva verket så är det svårt för dessa energikällor att producera det som samhället behöver. En del politiker tycker därför att kärnkraften ska vara vägen framåt, trots de olika bakslag som har skett i historien.

Energifrågan är därför en fråga som kommer att behöva hanteras av kommande generationer. Detta då det inte finns en enkel lösning på problemet, varpå nya energikällor behöver tas fram.