Satsa på förnybar energi för ett hållbart samhälle

Vi är alla beroende av ett fungerande energisystem och för att vi ska få ett hållbart samhälle är det viktigt att energin är förnybar. Icke förnybar energi, som till exempel fossila bränslen som kol, olja och naturgas, hinner inte förnyas i den takt den förbrukas och ger koldioxidutsläpp som påverkar klimatet negativt. Den förnybara energin delas in i solenergi, vindenergi, vattenkraft och biomassa. Solenergin kommer direkt från solens strålar som tas tillvara genom solfångare och solceller. Vindarna ger vindkraft genom vindkraftverk, belägna på blåsiga platser. Vattenkraft utnyttjar vattnets rörelse genom att dämma upp vattendrag och låta vattnet rinna genom turbiner. Biobränsle är gjort på biomassa av växtdelar som eldas för att producera värme. Geoenergi tar tillvara värmen från jorden genom bergvärme.

Goda råd för olika energislag

Det är inte lätt att välja mellan olika energislag, men vill man byta elbolag får man hjälp att hitta det förmånligaste avtalet på Byt Elbolag. Man kan också få goda råd från olika myndigheter och organisationer. Naturvårdsverket har ett övergripande statligt ansvar, Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturvård, Energimyndigheten arbetar för hållbara energisystem och på Boverket får man hjälp med att energideklarera sin bostad. Vi behöver alla hjälpas åt med att bidra till miljövänlig energi!