Är grön tillväxt omöjlig?

Nya rön gör gällande att den politiskt så omhuldade tanken om grön tillväxt inte tycks vara möjlig. Det är forskare vid universitetet i Barcelona som kommit fram till detta i en nyligen publicerad forskningsrapport. Forskarna menar helt enkelt att det verkar omöjligt att fortsätta ha en ekonomisk tillväxt på runt 3 % per år och samtidigt minska utsläppen av koldioxid. Om de har rätt är det bara att hoppas att studien gör avtryck.

Problemet fram tills nu har varit ett paradigm som behandlar naturen och ekonomin som två separata system. Naturen har i någon mån betraktats som ett “verktyg” för att ge bränsle åt vår globala tillväxt. Det menar många har gjort att mänskligheten tittat mer på siffrorna i balansrapporter än på resurserna vi faktiskt har i naturen.

Om du är med och driver ett företag och frågan om grön tillväxt engagerar dig så tycker du förmodligen att det är viktigt att utveckla affärsverksamheten åt ett håll som är hållbart för miljön. För att kunna göra det krävs det att du har personal som har de rätta idéerna. Om ni är verksamma i Stockholm med omnejd och söker personal som är kunnig om miljö och hållbarhet kan ni vända er till ett Rekryteringsföretag i Stockholm. Via länken kan ni få hjälp att hitta personer med den kompetens och kreativitet som krävs för att göra vårt samhälle lite mer hållbart.

Tillväxtparadigmet är seglivat

Tanken att ekonomisk tillväxt och en miljömässigt hållbar utveckling i någon mån skulle vara oförenliga är för många svår att svälja. Politiska åtgärder som exempelvis “the green new deal” möter stort motstånd av vissa krafter.

Om det nu är så att den syn vi nu har på tillväxt måste försvinna till förmån för någonting nytt så är det bra att fler alternativa röster börjar höras. En sådan kommer från forskaren och författaren Vaclav Smil som menar att mänskligheten just nu borde prioritera att hitta lösningar för att hantera krympande ekonomier. Han har dock propagerat för att detta inte behöver vara så dystert som många fruktar. Japan har till exempel ett av världens högsta GDP, men ändå har internationella studier visat att de är ett av världens mest olyckliga länder. Som kontrast nämner han Filippinerna som ett av de lyckligaste länderna, trots att de regelbundet drabbas av extremt väder och är betydligt fattigare.

Är minskad tillväxt enda vägen framåt?

I detta fall så innebär det en total omställning av ekonomin så som vi känner den. En del menar att en sådan omställning skulle innebära att ekonomin i högre utsträckning kretsar kring immateriella värden såsom idéer, musik och tjänster. Det är dock fortfarande svårt att föreställa sig exakt hur en sådan omställning skulle se ut. Om stora delar av forskarvärlden har rätt kommer människor ändå att få ge upp många materiella fördelar, särskilt i västvärlden.